Společnost STAPS spol. s r.o. vznikla v roku 1992 jako pokračovatel střediska Pozemních staveb v Žamberku. Navázala na podnikání společnosti s dlouholetými zkušenostmi v realizaci komplexních řešení v oblasti pozemního stavitelství.

STAPS spol. s r.o. je dynamická společnost sledující nejnovější trendy v oboru a připravená plnit i nejnáročnější požadavky našich klientů z řad soukromých investorů i státních institucí. Velký důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001:2009. Dosáhli jsme toho, že naše jméno je v Ústecko orlickém kraji a Pardubickém regionu spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou. O rychlém rozvoji firmy svědčí velký počet realizovaných zakázek a spokojených investorů. Dodržujeme zásady poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla. Nemáme nedoplatky vůči orgánům státní správy a svým dodavatelům.

Naše stavební společnost je univerzálního zaměření. Mezi naše hlavní podnikatelské aktivity patří výstavba rodinných domu a průmyslových staveb na klíč, rekonstrukce domů a objektů, výstavba rodinných domů, fasády a zateplovací systémy, výstavba průmyslových objektů, rekonstrukce objektů ve zdravotnictví, zámková dlažba, opravy a zhotovení komunikací, autodoprava a mnoho dalších činností v oblasti stavebnictví. Po stavební stránce jsme soběstačná stavební firma, schopná pružně reagovat vlastní kapacitou dle potřeb jednotlivých staveb. Disponujeme nákladní dopravou a těžkými stroji. Vlastníme rovněž stavební výtahy a lešení, hutnící techniku a jiné nezbytnou techniku pro zefektivnění celého stavebního procesu.

Jsme schopni vlastními silami zajistit všechny hlavní stavební profese. Také zabezpečit veškeré profese přidružené stavební výroby, a to klempířské, topenářské, instalatérské, tesařské, malířské apod. Tím je umožněna plynulost výrobního toku realizovaných zakázek. Specializované práce jsou zabezpečovány prostřednictvím subdodavatelů, se kterými jsme navázali dlouhodobou a úzkou spolupráci, a od kterých je vyžadována stejně vysoká kvalita práce, jako se uplatňuje ve firmě STAPS spol s r.o.

Naši zaměstnanci se mohou prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci stavebních zakázek průmyslového, administrativního i bytového charakteru. Technické vybavení firmy, ale i vysoká kvalita řemesel garantuje schopnost nabídnout zákazníkovi úplný servis, převzít jakoukoliv stavební zakázku a v požadovaných parametrech ji dokončit.

Politika jakosti společnosti STAPS spol. s r.o.


- Chceme potvrdit a udržet postavení, které odpovídá naší tradici a schopnostem, to znamená být vyhledávaným a spolehlivým partnerem investorů pozemních, ale i jiných staveb.

- Nabízíme a předáváme jen kvalitní práci, odpovídající přáním a požadavkům zákazníků. Tím se snažíme udržet zákazníky a dobré jméno firmy na trhu, zvyšovat schopnost konkurence a efektivnosti systému řízení firmy a k tomu vést systém managementu jakosti podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2009.

- Zvyšovat kvalifikaci pracovníků společnosti a povědomí v oblasti systému jakosti a zabezpečovat činnosti při realizaci staveb novou mechanizací.

- Pracovat podle platné a schválené dokumentace systému jakosti.

- Každý pracovník je odpovědný za jakost své práce a za dodržování dokumentace systému jakosti. Je povinen se podílet na trvalém zlepšování jakosti podle svého organizačního a funkčního zařazení.

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce

 • pochopení požadavků zákazníka

 • zákaznicky orientovaný přístup k práci

 • dodržování požadavků integrovaného systému

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb

 • dodržování sjednaných termínů

 • ochotu společnosti řešit zákazníkovi potíže s realizací naší zakázky

 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje:

 • k neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců

 • ke spolupráci s kvalitními dodavateli

 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení

 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy

 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Ing. Jiří Musil
ředitel